Aranan Kişi Olmak

Her geçen gün artan nüfus, hızla çoğalan bilgi ve gelişen teknoloji den dolayı profesyonel insanlara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Eskiden her konuda az-çok bilgisi olan insanlar popülerdi. İnsanlar veya kurumlar bu her konuda bilgisi olan insanlara ihtiyaç duyar onlara danışırlardı. Oysa günümüzde en az bir konuda tam olarak uzmanlaşmış insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. (more…)

Read More

Eşim Beni Anlamıyor

Evliliklerde eşlerin birbirlerini “eşim beni anlamıyor” diye suçlamaları sıkça görülüyor. Aynı zamanda çocuklar anne-babasını, anne-baba da çocuğunu “beni anlamıyor” diye suçlamaktadır. Amir memurunu memur da amirini “beni anlamıyor” diye şikâyet etmektedir. Ne oluyor da herkes karşısındakini beni anlamıyor diye suçlamaktadır.

(more…)

Read More