Öğretmenlere Yönelik Eğitimler

Bu eğitimlerle öğretmenlerin hem kendi kişilik yapısı, hayata bakışı, iletişim becerisinin farkında olması hem de öğrencisinin kişilik yapısı ve potansiyelinin farkında olarak öğretmenlikyapmalarına destek vermek amaçlanmıştır. .

  1. 0-6 Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri
  2. Çocuğu Anlamak
  3. Sınıf Yönetimi
  4. Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri
  5. Pozitif Yaşam ve Olumlu Düşünmek
  6. Kişilik Yapımın Mesleğime Yansıması
öğretmenlere yönelik eğitim