Psikoterapi

Anne karnından itibaren başlayan hayat yolculuğunun yaşanan olumsuzluklardan dolayı zaman zaman sekteye uğraması ya da ciddi rahatsızkların yaşanması kaçınımazdır. Psikoterpi, bireylerin yaşadıkları bu sorunları yeniden çerçevelemeleri ve bunlarla başedebilmeleri için bu işin eğitimimi almıç uzmanlar tarafından sunulan bir hizmettir. Birçok tekniği barındırmaktadır. Kişi ve kültüre uygun doğru seçilen yöntemler sorunların daha kısa sürede çözüme kavuşturulmasını kolaylaştırmaktadır.

Psikoanalitik, bilişsel davranışçı ve duygu odaklı gibi ana kuramların eğitimini alan uzmanımız size uygun yaklaşım ve tekniklerle hizmet sunmaktadır. Sunulan hizmetler:

  • Cocuk danışmanlığı,
  • Ergen danışmanlığı,
  • Çift ve evlilik danışmanlığı,
  • Kaygı bozuklukları,
  • Stres ve öfke yönetimi,
  • Depresyon,
  • Travma,
  • Fobiler vb konularda hizmet sunulmaktadır.